Igen i slutet av satsen

Se upp med placeringen av ordet igen. I finlandssvenskan smyger det sig ofta in i mitten av satsen, trots att ordet normalt ska placeras i slutet.

 

  • Kokkola Rock nästa år igen (inte "Kokkola Rock igen nästa år").
  • Andersson i huvudrollen igen (inte "Andersson igen i huvudrollen"). 

 

Åter kan användas som omväxling till igen. Trots att många uppfattar åter som dialektalt i talspråk är det fullt gångbart i skriftspråk. Åter placeras i mitten av satsen.

 

  • Kina har åter vigt en biskop.
  • Det blir åter höst.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.