Lämna bort

Lämna bort betyder konkret föra bort, ge bort och förekommer mest i uttryck som lämna bort sina barn (till ett barnhem eller dylikt), lämna bort sin tvätt (till ett tvätteri).

Det flitiga bruket av lämna bort i alla möjliga sammanhang som vi ägnar oss åt i Svenskfinland kommer sig förstås av förebilden i finskans jättää pois. Allmänsvenska alternativ finns det gott om beroende på sammanhanget: utelämna, stryka, hoppa över, strunta i, sluta med.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.