Uppvakta för att påverka

Ett vanligt finskt uttryck i politiska sammanhang som ofta översätts fel på svenska är lähestyä jotakuta, i betydelsen personligen besöka för att påverka i en viss fråga.


Genuint svenska verbuttryck för vår möjlighet att påverka politiker och beslutsfattare och ställa dem mot väggen med petitioner, protestlistor eller medborgarinitiativ är exempelvis uppvakta, kontakta, söka upp (inte "närma sig").