Samlingsregering

En samlingsregering är bildad av representanter för de flesta eller viktigaste partierna i ett land och tillsätts ofta i krislägen för att stärka sammanhållningen i landet. En sådan regering kallas ibland också krisregering. Däremot är "nödlägesregering" en direktöversättning av finskans hätätilahallitus och bör inte användas.

Använd det svenska ordet samlingsregering och förklara det gärna: "en samlingsregering med representanter för alla partier" eller någonting liknande.