Om utmärkelsetecken

På självständighetsdagen delas ordnar och andra utmärkelsetecken ut. En lista på rangordningen för de officiella finska utmärkelsetecknen finns på sidan 49 i Ordenshandbok. Återge alla ord i namnet på de olika tecknen.

 

Det som delas ut till förtjänta medborgare på självständighetsdagen heter alltså utmärkelsetecken (inte "hederstecken"). Också ordnar är utmärkelsetecken, även om den finska motsvarigheten till substantivet en orden är kunniamerkki.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.