Den ena, den andra

När du nämner en av två saker eller personer är det korrekta pronomenet den ena. Den andra kan saknas eller placeras längre fram i sammanhanget. Tänk på det innan du rutinmässigt översätter toinen med "den andra".

 

Exempel:

  • Jag kan inte hitta min ena sko.
  • Bägge männen greps och den ene (eller en av dem) vårdas nu på sjukhus. (inte: den andre vårdas)
  • Av hennes döttrar är den ena läkare (inte: den andra) och den andra ingenjör.

 

Om personerna man hänvisar till är av manligt kön kan antingen maskulinformerna ene och andre användas eller ena och andra.

 

Källor: Svenska Akademiens språklära och Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.