I huset där jag bor

Skriv och säg så här:
I huset där jag bor (inte: I huset "var" jag bor)
Hon är någonstans där det tydligen finns hajar. (inte: någonstans "var" det finns)
Han bor i Wien, dit vi är på väg i maj. (inte: "vart" vi är på väg)

Det är mycket vanligt i finlandssvenskt talspråk med var och vart som relativa adverb, men använd det inte i vårdat talspråk eller i skrivna texter.

Även "där var jag bor" förekommer i finlandssvenskan, men undvik det i standardspråket. Det räcker gott och väl med bara där.

Läs gärna mer om var/där i Reuters ruta.

Uppdaterad 13.2.2020