Bli försenad och komma för sent

Uttrycket "försena sig från" är en finlandism. Prepositionen "från" är dessutom direkt fel här. I allmänsvenskan säger man komma för sent eller bli försenad.

"Försena sig" används bara i finlandssvenskan. Det finska verbet myöhästyä kan översättas på olika sätt beroende på situationen.

 

Skriv:

Antti Rinne kom för sent till interpellationsdebatten.
Jag missade bussen.
Bussen var försenad.
President Niinistö kom nästan alltid för sent till skolan.
Jag missade morgonsamlingen.
Jag blir sen. Jag kommer kl. 9.30.
Han fick en sen start/han fick en dålig start/han blev efter i starten (hän myöhästyi lähdössä)

 

Källor: Finlandssvensk ordbok, Reuters ruta Kom du för sent?, Stora finsk-svenska ordboken