Arbetarskydd

När vi skriver om olika åtgärder till skydd mot olyckor och ohälsa i arbetet rekommenderas termen arbetarskydd både i Sverige och i Finland. Det är ju arbetaren, inte arbetet, som ska skyddas. 


Arbetsskydd finns också, men ordet betyder konkret skyddsutrustning för arbetstagaren, till exempel skyddsglasögon. Arbetsskydd i betydelsen arbetarskydd är en finlandism och en direktöversättning från finskans työsuojelu.

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.