Arbetarskydd

När vi skriver om olika åtgärder till skydd mot olyckor och ohälsa i arbetet rekommenderas termen arbetarskydd både i Sverige och i Finland. Det är ju arbetaren, inte arbetet, som ska skyddas. 


Arbetsskydd finns också, men ordet betyder konkret skyddsutrustning för arbetstagaren, till exempel skyddsglasögon. Arbetsskydd i betydelsen arbetarskydd är en finlandism och en direktöversättning från finskans työsuojelu.