Flervåningshus

Vi bor i bostäder, lägenheter eller våningar i flervåningshus. Om några få flervåningshus dominerar omgivningen kan vi tala om punkthus.