Flervåningshus

Vi bor i bostäder, lägenheter eller våningar i flervåningshus. Om några få flervåningshus dominerar omgivningen kan vi tala om punkthus.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.