Skräpfisk – ekonomiskt värdefull fisk

Fisk av arter som inte används till konsumtion och som saknar ekonomisk betydelse kallas skräpfisk.

På grund av övergödningen i våra sjöar och hav håller skräpfisken på att konkurrera ut den ekonomiskt värdefulla/viktiga/intressanta fisken (på finska arvokala). Undvik direktöversättningen "värdefisk".

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.