Skräpfisk – ekonomiskt värdefull fisk

Fisk av arter som inte används till konsumtion och som saknar ekonomisk betydelse kallas skräpfisk.

På grund av övergödningen i våra sjöar och hav håller skräpfisken på att konkurrera ut den ekonomiskt värdefulla/viktiga/intressanta fisken (fi. arvokala). Undvik direktöversättningen "värdefisk".