Forska, undersöka

På svenska skiljer man mellan verben undersöka och forska. I motsats till finskans tutkia, kan forska inte syfta på vilken form av undersökning som helst.

Enligt Svensk ordbok betyder forska att "systematiskt studera (något delvis okänt område) med noggrannhet och teoretisk medvetenhet i syfte att vinna största möjliga kunskap och insikt". Forskar gör man främst vid universitet, högskolor och forskningsinstitut.

 

Skriv alltså: ... så i oktober beslutade kommunstyrelsen sig för att nobba anbuden och i stället undersöka närmare vad kommunen själv kan göra. (Inte "forska i".)

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.