Skolmassaker är också skolskjutning

Hittills har språkvården rekommenderat att vi ska undvika ordet skolskjutning i bemärkelsen skolmassaker, därför att definitionen på skolskjutning i de flesta ordböcker fortfarande lyder "praktisk utbildning i skytte". 

 

Nu är det dags att revidera den här rekommendationen. Den svenska språkvårdaren Catharina Grünbaum skriver så här i sin språkspalt i DN: "Ingen ordbok, om aldrig så bra, är utan brister. Men alla nya ordböcker som nu redigeras bör se till att få med ordet skolskjutning i den nya betydelsen. De flesta känner i dag nog inte ens till den äldre."