En/ett poäng

När poäng används som en enhet för att värdera prestation har poäng dubbelgenus och böjs antingen en poäng, poängen eller ett poäng, poänget: förlora med en/ett poäng. I pluralis heter det flera poäng: vinna med flera poäng.

Med poäng avses också finessen i en historia: förstå poängen, missa poängen. I den här betydelsen heter det en poäng, poängen, flera poänger: historien har sina poänger.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.