Stadsjeep – inte Suv

En stadsjeep är en större personbil som kombinerar framkomligheten hos ett terrängfordon med komforten i en personbil.

Använd hellre det väletablerade ordet stadsjeep i svenskan än förkortningen "Suv" (från engelskans Sport Utility Vehicle).