Arbetsavtal och kontrakt

Man ingår/sluter/träffar ett avtal.

Ett arbetsavtal, työsopimus, ingås mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.
Ett kollektivavtal, työehtosopimus, ingås mellan olika arbetsgivar- och arbetstagarförbund.

Visstidsavtal, (arbets)avtal på viss tid/tidsbundna (arbets)avtal.

Med kontrakt förstår man en skriftlig överenskommelse där ett företag förbinder sig att leverera sina produkter till ett visst pris vid en bestämd tidpunkt.

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.