Arbetsavtal och kontrakt

Man ingår/sluter/träffar ett avtal.

Ett arbetsavtal, työsopimus, ingås mellan arbetsgivaren och arbetstagaren
Ett kollektivavtal, työehtosopimus, ingås mellan olika arbetsgivar- och arbetstagarförbund

Visstidsavtal, (arbets)avtal på viss tid/tidsbundna (arbets)avtal

Med kontrakt förstår man en skriftlig överenskommelse där ett företag förbinder sig att leverera sina produkter till ett visst pris vid en bestämd tidpunkt.