Planlösning, planritning och bottenplan

Det finns klara betydelseskillnader mellan en planlösning, en planritning och ett bottenplan.

 

En planlösning är hur de olika utrymmena i (en del av) en byggnad är fördelade och belägna.

 

En planritning är en arbetsritning över något som ska byggas, alltså ett papper.

 

Ett bottenplan (observera neutrum) betyder däremot våningsplan i marknivå i flervåningshus (bottenvåning).

 

På finska heter det pohjapiirros/pohjapiirustus för planritning, och pohjaratkaisu för planlösning. Pohjakerros åter betyder bottenplan.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.