Höra, lyssna

Höra på, lyssna på och lyssna till används i likartade sammanhang utan att något mönster särskilt lätt går att urskilja. Man talar om att höra på/lyssna på radio, lyssna på Aida, lyssna till NN:s tonsäkra tolkning, lyssna på argument, lyssna till debatter etcetera.

När man tar till sig texten i en ljudbok talar man snarare om att lyssna på en ljudbok än att läsa den. Men man har läst boken även om man har lyssnat på den i form av en ljudbok.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.