Sportlovsord

Man åker skidor, skridskor, pulka, utför. Visst kan man skriva att man skidar, men däremot bör man framför allt i tävlingssammanhang gärna använda skidåkare och skidåkning. Observera att det ofta också räcker med de enkla åkare och åkning.

Man skiljer också mellan längdåkning och utförsåkning. En form av längdåkning är det som i Finland vanligen kallas terrängskidning och i Sverige turåkning.

Att använda skridskostil eller åka skridsko är motsatsen till den klassiska stilen där man åker i spår och huvudsakligen tar sig fram med diagonalstil eller parstakning. Undvik alltså "skate" och "skating" och använd hellre fristilsåkning eller skejtåkning.

Det heter vallningsfria skidor (på finska pitosukset).

En parallell till skida är skrinna. Också det tas upp i ordböckerna i betydelsen åka skridsko, men ordet är i praktiken mycket ovanligt i allmänsvenskan.

Ordet hiss ska inte användas i samband med slalombackar. En hiss rör sig rakt upp och ner. Det rätta ordet är (skid)lift. Man talar heller inte om sluttning när man menar preparerade backar. Svenskan har lånat ordet pist från franskan.
Självfallet kan man också rätt och slätt tala om backe, i synnerhet om det finns bara en pist per backe. Offpiståkning eller utompiståkning är en spännande men farlig form av utförsåkning i alper och högfjäll.

När det gäller skidcenter och skidcentrum så är skidcenter det vanligare. Men båda formerna används och måste anses vara korrekta.

 

Center böjs: ett center, det här centret, flera center, de här centren

Centrum böjs: ett centrum, centrumet, flera centrum, de där centrumen