Åsikt och mening

Åsikt kan kombineras med många verb: (ut)byta, dela, framföra, genomdriva, ha, hysa. Vi säger också: utbyta åsikter, framföra/uttala som sin åsikt.

Tala inte om att "säga en åsikt".

Mening i betydelse åsikt, uppfattning kan användas med verben anmäla, bilda sig, dela, ha, hysa, höra, säga, yttra: säga sitt hjärtas mening, anmäla avvikande mening.