Kontakter, kommunikationer

Ordet kontakt betyder läge som ger möjlighet till direkt överföring av information eller liknande, särskilt mellan människor och är synonymt med ordet förbindelse bland annat just i den här specifika betydelsen.

 

Blanda inte ihop orden kontakt och förbindelse med varandra i betydelsen trafikförbindelse:

 

  • Stuttgart är en ypperlig knutpunkt med goda kommunikationer. (Inte "goda kontakter".)

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.