Kontakter, kommunikationer

Ordet kontakt betyder läge som ger möjlighet till direkt överföring av information eller liknande, särskilt mellan människor och är synonymt med ordet förbindelse bland annat just i den här specifika betydelsen.

 

Blanda inte ihop orden kontakt och förbindelse med varandra i betydelsen trafikförbindelse: Stuttgart är en ypperlig knutpunkt med goda kommunikationer. (Inte "goda kontakter".)