Heter det terrorismbrott eller terroristbrott?

Brott, dåd, aktioner, attacker och andra gärningar utförda av terrorister heter i sammansatt form terroristbrott, terroristdåd, terroristaktion, terroristattack (inte "terrorismbrott", "terrorismattack" och så vidare). I vår strafflag talas det om brott i terroristiskt syfte, men i allmänspråket används sammansättningen terroristbrott eller till exempel terrorbrott, terrordåd, terrorhandling.

 

Ord med ändelsen -ism (feminism, kommunism, nationalism, terrorism och så vidare) står i allmänhet inte som förled i sammansatta ord. I de allra flesta fall kan i stället motsvarande ord på -ist användas: kommuniststat, feministförfattare, nationaliströrelse, terroristnätverk.

 

Källa: Reuters rutor

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.