Skadegörelse och illdåd

Skadegörelse och illdåd är inte synonymer.

 

Skadegörelse definieras i Svensk ordbok som det att (avsiktligt) orsaka skada på föremål eller dylikt.

 

  • klotter och skadegörelse i metron
  • lekplatsen utsattes ofta för skadegörelse

 

Illdåd är en moraliskt fördömlig handling, vanligen med svåra följder.

 

  • Bombningen av staden var ett illdåd.
  • Den senaste tidens illdåd i Europa talar dessvärre för att terrorn kommit för att stanna. (Ledare i DN om attentaten i Köpenhamn i februari 2015.)

 

Det krävs med andra ord mord och annat ondskefullt för att man ska ta till ett så starkt ord som illdåd. Varken ofog, sabb, vandalism, penningutpressning, smuggling eller plundring räknas som illdåd.

 

Läs gärna Reuters ruta om illdåd.

 

Övriga källor: Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien och Finlandssvensk ordbok

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.