Konkurrent inte tävlare

En tävlare är inte detsamma som en konkurrent. När UPM förhandlar om uppköp av krisdrabbade företag i branschen handlar det uttryckligen om konkurrens. Rubriken ska därför lyda: UPM kan köpa upp konkurrenter i knipa. Om ordet inte ryms i rubriken måste den omformuleras.

Tävlare är en enskild deltagare i en tävling, en tävlande. Både konkurrent och tävlare motsvaras av kilpailija på finska.