Lamslå, förlama

Blanda inte verben lamslå och förlama med varandra.

 

Den ursprungliga betydelsen av verbet lamslå är genom slag göra någon lam eller ofärdig. Den betydelsen har emellertid helt bleknat, och i dag används lamslå uteslutande i utvidgad betydelse – (plötsligt) sätta ur funktion, paralysera, göra någon maktlös.

– En demonstration lamslog flygtrafiken till och från Västpapuas största flygplats Sentani.

– Jag känner mig lamslagen. Anna Lindh var en så respekterad politiker.

 

Det korrekta verbet då man vill beskriva att avsikten med en handling är att beröva någon rörelseförmågan är förlama:

– På allmän plats får man inte ha eggvapen, söndriga glasföremål, kättingar eller föremål som lämpar sig för att förlama eller allvarligt skada någon. (Inte: "lamslå och skada allvarligt".)