Lamslå, förlama

Blanda inte verben lamslå och förlama med varandra.

 

Den ursprungliga betydelsen av verbet lamslå är genom slag göra någon lam eller ofärdig. Den betydelsen har emellertid helt bleknat, och i dag används lamslå uteslutande i utvidgad betydelse – (plötsligt) sätta ur funktion, paralysera, göra någon maktlös.

 

  • En demonstration lamslog flygtrafiken till och från Västpapuas största flygplats Sentani.
  • Jag känner mig lamslagen. Anna Lindh var en så respekterad politiker.

 

Det korrekta verbet då man vill beskriva att avsikten med en handling är att beröva någon rörelseförmågan är förlama:

 

  • På allmän plats får man inte ha eggvapen, söndriga glasföremål, kättingar eller föremål som lämpar sig för att förlama eller allvarligt skada någon. (Inte: "lamslå och skada allvarligt".)

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.