Incident, dåd och tillbud

En incident är en mer eller mindre oväntad och störande men inte alltför allvarlig händelse, ofta med en bibetydelse tillbud, olyckshändelse, störning, missöde.

En tillställning kan avbrytas av ett störande element, en demonstration eller av någon som börjar ropa slagord och då handlar det om en incident.


Ett dåd är en planerad gärning, illgärning, förbrytelse, ofta något brottsligt. Inget som händer helt oförhappandes med andra ord. Om någon skjutits till döds eller skadas allvarligt kan man hellre tala om ett dåd, våldsdåd eller skjutning.

Exempel:
 
  • skottdådet vid Mc Donalds
  • skjutningarna i Malmö
  • våldsdåden mot invandrare.

Var uppmärksam med användningen av ordet incident!
 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.