Disputera och doktorera

Disputera betyder att offentligt försvara en avhandling vid ett bestämt tillfälle, disputationen är på fredag. I allmänspråket avser man med disputera även att föra en hetsig debatt.

Man doktorerar i ett visst ämne, vilket betyder att man har skrivit en doktorsavhandling som man sedan offentligt försvarar, hon har doktorerat i nordiska språk.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.