Disputera och doktorera

Disputera betyder att offentligt försvara en avhandling vid ett bestämt tillfälle, disputationen är på fredag. I allmänspråket avser man med disputera även att föra en hetsig debatt.

Man doktorerar i ett visst ämne, vilket betyder att man har skrivit en doktorsavhandling som man sedan offentligt försvarar, hon har doktorerat i nordiska språk.