Droger och narkotika

Finskans huume och huumausaine motsvaras på svenska av drog och narkotika.

Definitionen av drog varierar; precisera därför om möjligt mer exakt vad det handlar om. Ibland kan också alkohol eller andra preparat ingå i begreppet. Läs till exempel handboken Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna av Nordens välfärdscenter.

I sammansättningar kan päihde ofta översättas med missbruk eller drog.

Undvik "rusmedel" i medietexter, även om ordet ofta förekommer i Finland som en direktöversättning av finskans päihde.

päihdehuolto = missbruksvård
päihdeohjelma = antidrogprogram
päihdeongelma = missbruksproblem, drogproblem, alkoholproblem
päihdeongelmainen = person med missbruksproblem
päihderiippuvuus = drogberoende, narkotikaberoende, alkoholberoende
päihdetesti = drogtest
päihteiden väärinkäyttö = drogmissbruk, narkotikamissbruk, läkemedelsmissbruk, alkoholmissbruk

En missbrukare är en person som missbrukar något. Eftersom kategoriserande personbenämningar av den här typen kan uppfattas som stämplande kan man i stället använda till exempel person som missbrukar något, har problem med beroende, har beroendeproblem, är beroende av droger, som använder droger.

Läs mer om laddade ord för grupper av människor på Språkrådets webbplats. 


Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.