Droger och narkotika

Finskans huume och huumausaine motsvaras på svenska av drog och narkotika.

Definitionen av drog varierar; precisera därför om möjligt mer exakt vad det handlar om. Ibland kan också alkohol eller andra preparat ingå i begreppet. Läs till exempel handboken Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna av Nordens välfärdscenter.

I sammansättningar kan päihde ofta översättas med missbruk eller drog.

Undvik "rusmedel" i medietexter, även om ordet ofta förekommer i Finland som en direktöversättning av finskans päihde.

päihdehuolto = missbruksvård
päihdeohjelma = antidrogprogram
päihdeongelma = missbruksproblem, drogproblem, alkoholproblem
päihdeongelmainen = person med missbruksproblem
päihderiippuvuus = drogberoende, narkotikaberoende, alkoholberoende
päihdetesti = drogtest
päihteiden väärinkäyttö = drogmissbruk, narkotikamissbruk, läkemedelsmissbruk, alkoholmissbruk

Kategoriserande personbenämningar kan uppfattas som stämplande. I stället för missbrukare kan man därför använda till exempel person som missbrukar, är fast i missbrukhar missbruksproblem, som har problem med beroende eller har beroendeproblem, är beroende av droger.

Knarkare är starkt vardagligt och anses nedsättande i de flesta sammanhang. En del kan uppfatta narkoman som neutralt, men det ordet är heller inte oproblematiskt.

Ibland fungerar uttrycket person som använder droger. Sammanhanget avgör vilken benämning som är lämpligast.


Läs mer om laddade ord för grupper av människor på Språkrådets webbplats. 


Uppdaterad 24 november 2023.


Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.