Tack vare, på grund av

På grund av och till följd av anger orsaken:

 

  • På grund av den stränga vintern var uppvärmningskostnaderna högre än vanligt.
  • Till följd av de stigande råoljepriserna har också priset på bensin stigit.

 

Tack vare kan användas bara för att uttrycka något (för resonemanget i fråga) positivt:

 

  • Tack vare den rikliga nederbörden har en stor del av den ökande energianvändningen kunnat tillgodoses med vattenkraft.


Om man nödvändigtvis vill förkorta på grund av så skrivs det p.g.a. – med punkter.