En hubb är ett nav

Bonniers svenska ordbok ger en hubb, hubben, hubbar.


Om du tror att en hubb inte förstås av alla går det bra att heller använda de svenska orden nav eller centrum, då man avser något som många aktiviteter utgår från.


Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.