En hubb är ett nav

Bonniers svenska ordbok ger en hubb, hubben, hubbar.


Om du tror att en hubb inte förstås av alla går det bra att heller använda de svenska orden nav eller centrum, då man avser något som många aktiviteter utgår från.