Själv – betydelse

Med själv förstår man att på egen hand klara sig, reda sig, sköta sig: han klarar sig själv, treåringarna både äter och klär på sig själva.

Själv uttrycker också att någonting löper automatiskt: jag har vanan inne, så det går av sig självt, arbetet gick av sig självt.

Själva betyder ingen/ingenting mindre än eller någonting i egentlig mening: han vann över själve den sjufaldige världsmästaren, själva annonseringen, i själva verket.

Själv, som står för utan någon annans hjälp förekommer ibland i språkbruket i betydelsen ensam (Annika bor själv). Språkrådet anser dock att själv och ensam har olika grundbetydelser som det är bra att försöka hålla isär.

I Sverige har det blivit allt vanligare att skriva eller säga bo själv i betydelsen ensam eftersom ensam har fått en negativ klang. De flesta förstår om man skriver Kalle bor själv i betydelsen Kalle bor ensam även om det senare är mer rätt i det fall att Kalle bor utan någon annans sällskap. Om Kalle däremot till exempel har någon form av funktionshinder, men trots detta klarar av att bo för sig själv, kan man säga att han bor själv (det vill säga utan någons hjälp).