Ägarbostad

De som bor i ägarbostad (från fi. omistusasunto; inte "ägobostad") betalar bolagsvederlag för att täcka bostadsbolagets kostnader.