Systemfel hellre än gjutfel

Observera att ordet gjutfel mestadels används konkret i svenskan, inte så mycket i överförd bemärkelse som i finskan (ex. Kuntarakenteen valuvika, Eurossa valuvika, Eläkejärjestelmässämme valuvika?).

 

När ni skriver om EU-kommissionens förslag till en gemensam bankunion eller stöter på ordet i andra sammanhang kan ni i stället utnyttja bland annat följande uttryck på svenska: systemfel, inbyggt fel, inbyggd skevhet, ursprungsfel, ursprunglig defekt, felkonstruktion, felkonstruerad, felgjuten, felstöpt.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.