Bottnisk, österbottnisk

Ordet bottnisk är ett adjektiv och används enligt Svenska Akademiens ordbok i benämningen på Östersjöns nordligaste vik, Bottniska viken. Till Bottniska viken räknas ju Ålands hav, Skärgårdshavet, Södra Kvarken, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Bottnisk används också med syftning på de landskap som omger Bottniska viken, landskap som alltså ligger både i Finland och i Sverige.

 

Mot den här bakgrunden är det missvisande att tala om en "bottnisk minister" och "bottniska stipendier". För de läsare som vet vad bottnisk syftar på är fraserna vilseledande och för dem som inte vet vad ordet betyder är de obegripliga. Skriv alltså ut österbottnisk minister och österbottniska stipendier om det är det som avses. Är det ont om spaltutrymme är lösningen i det här fallet inte att utelämna förledet.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.