Dra och dragare

En dragare är ett dragdjur, till exempel en oxe eller en ardennerhäst.

Den som håller i trådarna för en kurs, ett projekt eller någonting liknande kan vara en (kurs)ledare, arrangör, ansvarig, ordförande, primus motor och så vidare. Motsvarande verb är exempelvis hålla, leda, ansvara för, stå i spetsen för en kurs.

Undvik att översätta finskans vetää och vetäjä direkt till svenska.