Utmanande

Utmanande är ett modeord som används också när andra adjektiv skulle vara mera lämpliga. 

 

Svensk ordbok ger två definitioner av ordet utmanande:

 

1) fräck och provocerande, speciellt med avsikt att väcka sexuellt intresse

2) krävande på ett stimulerande sätt.

 

Exempel: 

  • Filmen M är konstig, provocerande och utmanande – precis som Marilyn var.
  • Elmotorn ställer nya krav på verkstäder – utmanande men intressant.

 

Frågor och omständigheter kan hellre beskrivas som krävande eller svåra.

 

Exempel:

  • Skolbeslut är alltid svåra. 
  • Biskopens uppgifter är krävande och den som väljs till ämbetet ställs inför stora andliga och administrativa utmaningar.

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.