Utmanande

Utmanande är ett modeord som används också när andra adjektiv skulle vara mera lämpliga. 

 

Svensk ordbok ger två definitioner av ordet utmanande:

 

1) fräck och provocerande, speciellt med avsikt att väcka sexuellt intresse

2) krävande på ett stimulerande sätt.

 

Exempel: 

Filmen M är konstig, provocerande och utmanande – precis som Marilyn var

Elmotorn ställer nya krav på verkstäder – utmanande men intressant

 

Frågor och omständigheter kan hellre beskrivas som krävande eller svåra.

 

Exempel:

Skolbeslut är alltid svåra. 

Biskopens uppgifter är krävande och den som väljs till ämbetet ställs inför stora andliga och administrativa utmaningar.