Kontorsprylar – presentation

Blädderblock
Projektor, overheadprojektor/OH-projektor/arbetsprojektor, dataprojektor och videoprojektor
Skrivtavla
Stödpapper
Transparang, stordia och skrivfilm

Blädderblock och skrivtavla finns för det mesta till hands för föredragshållaren. Blädderblocken är block med A1-ark som rivs av efter hand.

Materialet presenterades förr ofta på en overheadprojektor och var skrivet med tuschpenna på transparang, stordia eller skrivfilm.

Om materialet finns på dator eller video behövs en dataprojektor eller videoprojektor. I vardagligt tal kallas de datakanon respektive videokanon. Om materialet är omfattande delas det ibland ut ett sammandrag till åhörarna. Dylika stödpapper kallas på engelska papers eller handouts.

En dokumentförstörare eller papperstugg förstör effektivt dokument av olika slag.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.