Skilsmässa och delad vård

Att begära/söka/få skilsmässa
Att ligga i skilsmässa
Att ta ut skilsmässa


När föräldrar som bor var för sig har barnen växelvis boende hos sig talar vi om delad vård.

När barnen bor hos sina föräldrar varannan vecka kan vi tala om: 

varannanveckas-barn
varannanveckas-hem
varannanveckas-föräldrar


Boföräldrar eller boendeföräldrar (fi. lähivanhempi) och barn med växelvis boende är när föräldrarna har barnen hos sig ungefär halva tiden var.

Ensamstående förälder är en förälder som uteslutande har barnen boende hos sig.
Frånvarande förälder är en förälder som inte träffar sina barn.
Umgängesförälder (fi. tapaajavanhempi) är en förälder med avtalat umgänge med sina barn.

Använd inte "närvarande förälder" som motsats till frånvarande förälder.