Språkliga gränser

Ibland lägger vi till gränser för att understryka någonting: städa upp i rummet, ät upp maten, drick upp alltsammans. Det är särskilt partikeln upp som används men också ner, bort och fram är vanliga.

Vissa verb har redan funktionen inbyggd och det är därför onödigt att ytterligare framhäva betydelsen. Sådana verb är startaelimineraprioritera och provocera. Att tala om att starta upp datorn, eliminera bort felen, prioritera upp frågan, kopiera upp programmet och provocera fram förslaget gör inte frågan särskilt mycket tydligare. Å andra sidan är det inte särskilt störande heller, enligt Språkriktighetsboken.

Se vidare Språkriktighetsboken, 2005, s. 361 f.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.