Stå bakom ett dåd

Det finns skäl att undvika uttryck av typen "terroristorganisationen tar ansvar för bombattentatet". Den som tar på sig ansvaret för någonting svarar för konsekvenserna, och terroristerna tar de facto inte något ansvar för till exempel skadade eller hemlösa.

Därför är det lämpligare att tala om att någon står bakom ett attentat, säger sig vara skyldig eller säger sig ligga bakom dådet.