Normaltid och vintertid

Sista söndagen i oktober tar sommartiden slut. Då återgår vi till normaltid eller vintertid. Båda är lika gångbara i medietexter.

 

Det finns läsare och lyssnare som blir upprörda när man talar om vintertid i stället för termen normaltid. Man kan kringgå problemet genom att säga att sommartiden tar slut, men språkligt sett finns det alltså inget som hindrar en att använda ordet vintertid.

 

Källor: Svenska Akademiens ordlista, Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.