Flygplats, flygfält eller flygstation?

Normalordet för det ställe dit vi åker för att ta flyget är flygplats. Ordet flygplats omfattar start- och landningsbanor för flygplan, byggnader för passagerar- och godstrafik, flygledning med mera, alltså det som på finska kallas lentoasema och på engelska airport.

 

Med flygfält avses däremot enbart start- och landningsbanorna.

 

Flygstation är ett så pass ovanligt ord i svenskan att det inte ens kommit med i den senaste upplagan av Svensk ordbok. I Sverige används flygstation mest om sådana delar av huvudsakligen militära flygplatser som används för civil trafik. Enligt Luftfartsverket används inte flygstation som någon officiell term i Finland. Det finns visserligen vägskyltar där det står så, men det korrekta ordet är flygplats.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.