Invandrare, utrikesfödd, person med utländsk bakgrund

Då det finns ett behov att nämna att en person har invandrat till ett land kan följande uttryck användas: invandrare, utrikesfödd (person), person med invandrarbakgrund, person med utländsk bakgrund.

 

En person vars föräldrar/far- eller morföräldrar har invandrat till ett land kan benämnas till exempel person med invandrarbakgrund eller person med utländsk bakgrund. Det går också bra med fraser som barn/barnbarn till invandrare. Eller vänd på steken och skriv exempelvis: farfar/mormor kommer från Somalia/Ryssland/Vietnam.

 

Undvik benämningar som "nyfinländare" och "andra generationens invandrare". Om det är viktigt att betona att en person nyss kommit till Finland kan man använda nyanländ.

 

Uppdaterad 1.6.2021

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.