Miljövän, miljöfiende

Epitet används för att beskriva ett karakteristiskt drag hos en person, en företeelse eller liknande.

 

Kända personer tillskrivs ofta epitet av olika slag; en sådan person är till exempel president Bush. Beroende på vad han har uttalat sig om kan epiteten variera från allt mellan dödsstraffsfantast och abortmotståndare.

 

Många miljövänner ser honom också som miljöfienden nummer ett (inte "miljödödaren").