Dråp, mord och avrättning

I allmänspråket betyder ordet dråp (på finska tappo) ett oöverlagt dödande och ordet mord (murha) betyder ett avsiktligt (och ofta överlagt) dödande. I strafflagen finns utöver dråp och mord även brottsrubriceringen dråp under förmildrande omständigheter (på finska surma).

Den som begått ett dråp kan benämnas till exempel förövarengärningspersonenpersonen som begått dråpet.

Avrätta och avrättning ska användas bara då någon blivit dömd till döden av en domstol. Om det inte finns en sådan dom som vunnit laga kraft handlar det alltså om mord, dråp eller om att döda någon.
 
Exempel: 
  • Den dödsdömde seriemördaren avrättades i dag.
  • Terroristgruppen dödade gisslan.
 
Observera också att man begår brott eller dråp och man begår självmord (eller tar livet av sig).


Läs också språkrådet om skillnaden mellan termerna dråp (tappo) och dråp under förmildrande omständigheter (surma).

 

Uppdaterad 8.4.2021

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.