Skriv rekoring

Det har blivit allt vanligare med rekoringar, grupper där konsumenter köper lokalt producerade varor direkt från producenter. Det innebär också att ordet rekoring blivit ett etablerat begrepp och kan skrivas med litet r. Rekoring var ett av orden på nyordslistan 2017.

 

Reko uttalas /re:ko/ med långt e-ljud.

 

Förledet reko är bildat som en kortform av frasen rejäl konsumtion.

 

Källa: Språkrådet

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.