Om ordet bordläggning

Verbet bordlägga har två betydelser. Överfört innebär det ju att skjuta upp behandlingen av en fråga eller ett ärende. Ursprunget går tillbaka till 1800-talet och är väldigt konkret: att lägga en handling på ett bord för granskning under en viss tid.

Men så konkret ska ordet inte tolkas att en anhållan om ett bygglov "går på bordet". Om bordlägga känns byråkratiskt finns det alternativ: skjuta upp, lägga på is, låta eller få vila, vänta med att behandla.

Exempel:

 

  • Anhållan om bygglov sköts dock upp i tisdags. (Inte "gick på bordet".)


Bordläggning av båtar innebär att båtarna får en yttre beklädnad av längsgående plankor (bord) i trä eller något annat material.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.