Värvare

Värvare talar vi om då vi avser personer som försöker värva medlemmar eller donatorer till olika organisationer, exempelvis Greenpeace, Amnesty, Unicef och så vidare (på finska feissari från engelskans face-to-face).

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.