Värvare

Värvare talar vi om då vi avser personer som försöker värva medlemmar eller donatorer till olika organisationer, exempelvis Greenpeace, Amnesty, Unicef och så vidare. (fi. feissari från eng. face-to-face.)