Vård eller behandling

Man behandlar sjukdomar men vårdar patienter. Jämför med engelskans treatment och care. I finskan täcker ordet hoitaa bådadera.

Exempel:

  • behandling av diabetes eller astma
  • bra trombosbehandling (inte "-vård")


Observera att skillnaden mellan till exempel cancervård och cancerbehandling är att cancervården omfattar vården av cancerpatienten medan cancerbehandlingen är den medicinska behandlingen av sjukdomen.

 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.