Vård eller behandling

Man behandlar sjukdomar men vårdar patienter. Jämför med engelskans treatment och care. I finskan täcker ordet hoitaa bådadera.

Exempel:
– behandling av diabetes eller astma
– bra trombosbehandling (inte "-vård")

Observera att skillnaden mellan till exempel cancervård och cancerbehandling är att cancervården omfattar vården av cancerpatienten medan cancerbehandlingen är den medicinska behandlingen av sjukdomen.