Eftersom

Subjunktionen eftersom betyder "av den orsaken att", "därför att" och används i tal och skrift på alla stilnivåer. Undvik konstruktionen "eftersom att" i mediespråket eftersom den uppfattas som talspråklig och vardaglig.
 
Exempel:
  • Siffrorna är inte helt jämförbara med dagens, eftersom klassificeringen ändrats.
  • Studien är banbrytande eftersom det är första gången de här organismerna har undersökts.
  • Eftersom det är vinter är utbudet av färska, inhemska grönsaker begränsat.
 
  
Källor: Svensk ordbokSpråkrådet