Eftersom

Subjunktionen eftersom betyder "av den orsaken att", "därför att" och används i tal och skrift på alla stilnivåer. Undvik konstruktionen "eftersom att" i mediespråket eftersom den uppfattas som talspråklig och vardaglig.
 
Exempel:
  • Siffrorna är inte helt jämförbara med dagens, eftersom klassificeringen ändrats.
  • Studien är banbrytande eftersom det är första gången de här organismerna har undersökts.
  • Eftersom det är vinter är utbudet av färska, inhemska grönsaker begränsat.
 
  
Källor: Svensk ordbokSpråkrådet
 

Råden som publiceras här riktar sig i första hand till dem som arbetar med de finlandssvenska medierna, men vi hoppas naturligtvis att alla andra språkbrukare också ska ha nytta och glädje av dem.